% 7
محصول خاص
بتن کن ۵ کیلویی ۲ کاره GBH 5-38 D
بتن کن ۵ کیلویی ۲ کاره GBH 5-38 D

15,000,000

14,000,000تومان

محصول خاص
دریل بتن کن چکشی GBH 3-28 DRE
% 2
محصول خاص
دریل بتن کن چکشی GBH 8-45 D
دریل بتن کن چکشی GBH 8-45 D

21,000,000

20,500,000تومان

% 17
محصول خاص
دریل بتن کن چکشی GBH 5-40 D
دریل بتن کن چکشی GBH 5-40 D

18,000,000

15,000,000تومان

محصول خاص
دریل بتن کن چکشی GBH 4-32 DFR
محصول خاص
دریل بتن کن چکشی GBH 2-23 REA
محصول خاص
دریل بتن کن چکشی GBH 2-26 DFR
فیلتر جستجو
لطفا کمی صبر کنید ...