محصول خاص
تراز لیزری خطی و نقطه ای GLL 3-50
محصول خاص
 تراز لیزری خطی GLL 2-20 G
% 6
محصول خاص
(D-tect200 CL-Boxx)اسکنر دیوار
(D-tect200 CL-Boxx)اسکنر دیوار

29,800,000

28,000,000تومان

محصول خاص
(GPL 5 G)تراز ۵ نقطه
(GPL 5 G)تراز ۵ نقطه
7,665,000تومان
محصول خاص
(GPL 3 G)تراز ۳ نقطه
(GPL 3 G)تراز ۳ نقطه
6,500,000تومان
گیرنده لیزر LR 6
گیرنده لیزر LR 6
2,400,000تومان
گیرنده لیزر LR2
گیرنده لیزر LR2
3,675,000تومان
محصول خاص
پایه چرخشی RM3
پایه چرخشی RM3
8,800,000تومان
رابط پایه مگنتی BM 1
رابط پایه مگنتی BM 1
2,500,000تومان
سه پایه BT 150
سه پایه BT 150
1,850,000تومان
محصول خاص
پایه تلسکوپی BT 350
پایه تلسکوپی BT 350
5,775,000تومان
محصول خاص
شیب سنج GIM 60 L
شیب سنج GIM 60 L
7,500,000تومان
فیلتر جستجو
لطفا کمی صبر کنید ...