محصول خاص
  تراز لیزری خطی و نقطه ای GLL 3-50
  محصول خاص
   تراز لیزری خطی GLL 2-20 G
  تراز لیزری خطی GLL 2-20 G
  94762509,476,250تومان
  % 2
  محصول خاص
  (D-tect200 CL-Boxx)اسکنر دیوار
  (D-tect200 CL-Boxx)اسکنر دیوار

  40,702,750

  3985775039,857,750تومان

  محصول خاص
  (GPL 5 G)تراز ۵ نقطه
  (GPL 5 G)تراز ۵ نقطه
  97850009,785,000تومان
  محصول خاص
  (GPL 3 G)تراز ۳ نقطه
  (GPL 3 G)تراز ۳ نقطه
  77900007,790,000تومان
  محصول خاص
  گیرنده لیزر LR 6
  گیرنده لیزر LR 6
  30775253,077,525تومان
  محصول خاص
  گیرنده لیزر LR2
  گیرنده لیزر LR2
  66500006,650,000تومان
  محصول خاص
  پایه چرخشی RM3
  پایه چرخشی RM3
  1450000014,500,000تومان
  % 6
  محصول خاص
  رابط پایه مگنتی BM 1
  رابط پایه مگنتی BM 1

  3,500,000

  33000003,300,000تومان

  محصول خاص
  سه پایه BT 150
  سه پایه BT 150
  35000003,500,000تومان
  محصول خاص
  پایه تلسکوپی BT 350
  پایه تلسکوپی BT 350
  90000009,000,000تومان
  % 24
  محصول خاص
  شیب سنج GIM 60 L
  شیب سنج GIM 60 L

  12,825,000

  98000009,800,000تومان

  فیلتر جستجو
  لطفا کمی صبر کنید ...